Risico analyse van hun gebouwen.

Aarzel niet meer

Bliksemrisico studie

De bliksem risico studie en analyse maakt mogelijk de evaluatie van de risico’s die samenvatten met een directe blikseminslag of in de omgeving van een constructie of dienstlijn. Het geeft een evaluatie procedure over de risico’s. De IEC (International Electronichal Comittee) ontwikkelt en verspreidt de IEC 62305-norm om te voldoen aan risicoanalyses en implementatie bliksembeveiligingssystemen.
Die IEC 62305 is ook gemaakt voor verschillende landen in de wereld. Zo hebben we hier in België de NBN 62305-norm en de DIN 62305 in Luxemburg.

Verplichtingen en reguleringen

Het onderzoek van blikseminslag risico is verplicht wanneer een van de volgende twee gevallen voordoet :

  • Voor alle nieuwe gebouwen met een hoogte groter of gelijk aan 25 meter (Belgisch Koninklijk besluit van 12 juli 2012, wettelijke voorschrift voor risicoanalyse van bliksem).
  • In het kader van de AREI (algemene regeling elektrische installatie) waarmee iedere werkgever de wettelijke verplichting heeft om het atmosferische risico voor de werknemers te beoordelen, evenals in het kader van de ATEX-verordening, om het risico van de elektrostatische ontlading te evalueren in een industriële omgeving.

Verlopen en procedures

Verlopen en procedures
De studie is in samenwerking gemaakt met de klant en volgt alle regels. Een aantal vaste parameters wordt door de experten verzameld in de bliksembescherming en in vergelijking gesteld dankzij een geavanceerde berekeningssoftware die ontwikkeld is door de Polytechnische Universiteit van Bergen, RISIC MULTILINGUAL. Dit programma voldoet aan de criteria van IEC 62305.
Wanneer de parameters verwerkt zijn en de RISICO MULTILINGUAL ingevoegd zijn, wordt vervolgens zorgvuldige studie van de mogelijke oplossingen gestart om de waarden van de verschillende en gecalculeerde risico’s te verlagen. Nadat de mogelijke oplossingen vastgesteld zijn is het dan mogelijk om verschillende risico’s te verminderen en ze terug brengen op een lage waarde gelijk aan wat in de norm vastgesteld is.
En zo, de noodzaak, of geen noodzaak, is voor externe bescherming van de structuur en/of interne netwerken dan bekend, evenals hun bijbehorende beschermingsniveau (niveaus van 4 tot 1 die overeenkomen met en grotere en grotere kans om directe impact van blikseminslag te onderscheppen.

Technisch analyse en oplossing implementatie

Zodra de conclusies van de blikseminslagstudie bekend zijn is het dan mogelijk om een bliksembeschermingsinstallatieplan uit te voeren (externe bescherming van gebouwen) en/of installatieplan voor bescherming van de interne netwerken (interne bescherming van de structuur).
Het ontwerp van bliksembeveiligingsstyeem is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan het vereiste beschermingsniveau en zich aan te passen aan de te beschermen structuur.
Er bestaan twee soorten externe beschermingen aanbevolen door de norm : gaaskooi en bescherming door Franklin spikes.

De technische studie is het hoogtepunt van de bliksemrisico analyse. Het is de conclusie van een zuivere normatieve toepassing en een grondige reflectie van de implementatie.
Het eindelijke resultaat van de experten over blikseminslag is de vormgeving van efficiente en elegante oplossingen die aangepast aan elke structuren zijn, en in overeenstemming met de IEC 62305-norm.

in belden…